СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бедността в семейството и общуването "родители - деца"


Автори:
Розалия Кузманова-Карталова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 15-23

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


506 изтегляния от 7.11.2017 г.