СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наблюдение и анализ на урок в началното училище при педагогическите практики


Автори:
Галя Бонева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 327-352

Резюме:


В изследването се разкрива ролята на наблюдението и съответно на анализа на наблюдаван урок за професионално практическата подготовка на студентите.


Ключови думи:


Изтегляне


35794 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (16) / Portugal  (1) / United Arab Emirates  (1) / Netherlands  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Georgia  (2) / Romania  (2) / Japan  (1) / Greece  (51) / United Kingdom  (63) / Europe  (221) / United States  (601) / Norway  (4) / Hungary  (1) / Germany  (87) / Singapore  (1) / NA (25519) / Macedonia  (5) / Iraq  (4) / Russian Federation  (12) / China  (9) / Cyprus  (1) / Gibraltar  (1) / Austria  (6) / Australia  (2) / Bulgaria  (9115) / Ireland  (7) / Denmark  (3) / Moldova, Republic of  (14) / Spain  (7) / Uzbekistan  (1) / Turkey  (3) / Belgium  (13) / Italy  (5) / Ukraine  (12)