СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наблюдение и анализ на урок в началното училище при педагогическите практики


Автори:
Галя Бонева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 327-352

Резюме:


В изследването се разкрива ролята на наблюдението и съответно на анализа на наблюдаван урок за професионално практическата подготовка на студентите.


Ключови думи:


Изтегляне


32776 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (22501) / Australia  (2) / Austria  (6) / Belgium  (13) / Bulgaria  (9115) / China  (9) / Cote D'Ivoire  (1) / Cyprus  (1) / Denmark  (3) / Europe  (221) / France  (16) / Georgia  (2) / Germany  (87) / Gibraltar  (1) / Greece  (51) / Hungary  (1) / Iraq  (4) / Ireland  (7) / Italy  (5) / Japan  (1) / Macedonia  (5) / Moldova, Republic of  (14) / Netherlands  (1) / Norway  (4) / Portugal  (1) / Romania  (2) / Russian Federation  (12) / Singapore  (1) / Spain  (7) / Turkey  (3) / Ukraine  (12) / United Arab Emirates  (1) / United Kingdom  (63) / United States  (601) / Uzbekistan  (1)