СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интерактивните методи и педагогическо взаимодействие с децата от предучилищна възраст


Автори:
Рени Христова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 77-87

Резюме:


По своята същност педагогическото взаимодействие предполага активно общуване и партньорско сътрудничество между участниците в педагогическия процес. В статията се поставят и се търси отговор на въпросите: “Какво се постига чрез интерактивните методи, използвани в педагогическия процес на детската градина”? “Каква организация изискват интерактивните методи?” “Как се съчетават с другите методи на педагогическо взаимодействие?”. Целта е да се обогати предучилищната теория и практика с методи, насърчаващи споделянето, съпреживяването и емоционалната удовлетвореност на децата от съвместното учене.


Ключови думи:


Изтегляне


44300 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (26315) / Armenia  (1) / Asia/Pacific Region  (7) / Austria  (5) / Belgium  (4) / Bulgaria  (15995) / China  (9) / Cote D'Ivoire  (1) / Cyprus  (4) / Czech Republic  (1) / Denmark  (2) / Europe  (518) / France  (17) / Germany  (70) / Greece  (62) / Iraq  (1) / Ireland  (36) / Isle of Man  (17) / Italy  (1) / Korea, Republic of  (1) / Luxembourg  (1) / Macedonia  (11) / Moldova, Republic of  (1) / Netherlands  (2) / Norway  (31) / Poland  (1) / Portugal  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (14) / Serbia  (2) / Singapore  (1) / Slovakia  (1) / Slovenia  (1) / Spain  (9) / Sweden  (3) / Switzerland  (3) / Turkey  (10) / Ukraine  (21) / United Kingdom  (53) / United States  (1057) / Uzbekistan  (8) / Vietnam  (1)