Изследване на физическото развитие на студенти, участващи в занятията по спортни игри в СА „Д. А. Ценов“, Свищов


Радослав Николов Росица Димкова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


131 изтегляния от 27.6.2018 г.
Bosnia and Herzegovina / Bulgaria / China / Europe / France / Germany / Norway / Reunion / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States