България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Походите на Владислав Варненчик (1443–1444 г.) в полската историография от ХХ век.


Невян Митев

Резюме:


Ключови думи:

Владислав Варненчик, битката при Варна, полска историография

Изтегляне


128 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Luxembourg / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States