България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Коринтската война (395–387 г.пр.Хр.) – генезис и рефлексии


Живко Жеков

Резюме:


Ключови думи:

Коринтска война, Спарта, полис.

Изтегляне


19 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / United States