България, българите и Европа - мит, история, съвремие

“Ние вдигаме завесата." Народният съд в Русе (1944–1945 г.) по страниците на Дунавски отечествен фронт


Пресиян Костадинов

Резюме:


Ключови думи:

Дунавски отечествен фронт, пропаганда, Русе

Изтегляне


247 изтегляния от 3.4.2018 г.
Asia/Pacific Region / Austria / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Italy / Norway / Portugal / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States