България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Географският фактор в балканската история


Пламен Парашкевов

Резюме:


Ключови думи:

География, географска позиция, Балканите

Изтегляне


18 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / United States