България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Географският фактор в балканската история


Пламен Парашкевов

Резюме:


Ключови думи:

География, географска позиция, Балканите

Изтегляне


159 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States