България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Личностни и социално ориентирани послания на образователната (училищната) география


Петя Събева

Резюме:


Ключови думи:

съвременното образование, функциите на съвременната география, необходимостта на географското знание, универсалните ценности

Изтегляне


140 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Netherlands / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States