България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Брак и брачни отношения в Първото българско царство


Симеон Станчев

Резюме:


Ключови думи:

брак, Първо българско царство, Средновековие

Изтегляне


17 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / United States