България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Неизвестен представител на Аароновци от ктиторския надпис на църквата Св. Йоан Предтеча на Скалата в Трапезунд ?


Симеон Антонов

Резюме:


Ключови думи:

Българската аристокрация във Византия, Трапезунд, епиграфика

Изтегляне


130 изтегляния от 3.4.2018 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States