България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Исторически предпоставки за стабилизиране на военносъдебната част до Балканските войни (1912–1913 г.)


Автори:
Поликсения Петрова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


317 изтегляния от 4.5.2018 г.