БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Турските песни в сборника на Ат. Вас. Върбански «Песните на бердянските българи»


Автори:
Емил Боев

Страници: 389-396

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


901 изтегляния от 16.10.2017 г.