Етични правила за работата на списание "De Jure"Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


73 изтегляния от 15.6.2018 г.
Bulgaria / Europe / France / Germany / Romania / Russian Federation / Ukraine / United States