СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Професор Любомир Милетич (1863 – 1937) и „Последните български владици в Македония”. Критични бележки и поправки към документалния сборник „Последните български владици в Македония”. Съставител Л. Любенова. София: Изток-Запад, 2012, 430 с


Автори:
Дивна Гоцева БАН, България
Росица Стоянова БАН, България

Страници: 218-223

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


441 изтегляния от 28.6.2017 г.