СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Иван Тютюнджиев. Зараждане на научния интерес към историята на Османската империя. Историографски етюди. Издателство „М-прес“ ООД, Севлиево, 2018, 155 с., с приложения


Автори:
Павлин Атанасов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 539-542

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


355 изтегляния от 18.12.2018 г.