СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновските генерали


Автори:
Горазд Чолаков

Страници: 127-148

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


646 изтегляния от 18.1.2018 г.