Издател, 2018 / Том 20 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 61 от 9.5.2018 г.)

Иновации в печатните комуникации
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 120 от 9.5.2018 г.)

Български пера в Австралия – кратък обзор
Георги Николов
(изтегляния 82 от 9.5.2018 г.)

Две монографии с научни приноси и практическа приложимост
Стела В. Георгиева
(изтегляния 49 от 9.5.2018 г.)

Марко Поло, безсмъртно е твоето море ...
Георги Николов
(изтегляния 62 от 9.5.2018 г.)

Феноменът на Умберто Еко и библиографирането му
Александра Куманова
(изтегляния 95 от 9.5.2018 г.)