Издател, 2018 / Том 20 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 83 от 9.5.2018 г.)

Иновации в печатните комуникации
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 181 от 9.5.2018 г.)

Български пера в Австралия – кратък обзор
Георги Николов
(изтегляния 102 от 9.5.2018 г.)

Две монографии с научни приноси и практическа приложимост
Стела В. Георгиева
(изтегляния 68 от 9.5.2018 г.)

Марко Поло, безсмъртно е твоето море ...
Георги Николов
(изтегляния 87 от 9.5.2018 г.)

Феноменът на Умберто Еко и библиографирането му
Александра Куманова
(изтегляния 116 от 9.5.2018 г.)