Левият популизъм като шанс за демокрацията: „Подемос“ и авангардната политическа комуникация


Иво Инджов

Резюме:

Какво представлява левият популизъм – обратната страна на медала на десния популизъм, т.е. заплаха за демокрацията, или прогресивна алтернатива на господстващия неолиберален модел? В статията отговорът на този изследователски въпрос се търси в пресечната точка на политологията, науката за медиите и политическата комуникация. За целта съм използвал два метода: 1. Съпоставка на два политологични подхода за левия популизъм, която позволява да се открои, че поне в европейското си измерение (по примера на СИРИЗА и най-вече на „Подемос“), той е по-скоро положително явление и предпоставка за радикална демокрация, въпреки че има някои допирни точки с десния популизъм. 2. Анализ във втората част на текста на ролята на модерната политическа комуникация и значението на политическия маркетинг за конструиране на радикален политически дискурс, който изгражда образа на „Подемос“ като партия на промяната и надеждата в Испания. Втората задача е изпълнена основно чрез разбор на някои публикации в онлайн медиите, защото поради крехката си възраст партията все още не се е превърнала в обект на сериозни научни изследвания.

Ключови думи:

ляв популизъм, десен популизъм, „Подемос“, Пабло Иглесиас, политическа комуникация

Изтегляне


171 изтегляния от 30.4.2018 г.
Australia / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Ecuador / Europe / Germany / Greece / India / Netherlands / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States