СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Anthroponymes d’origine slave dans la langue roumaine. Interprétations sémantiques


Silvia Pitiriciu

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


194 изтегляния от 18.10.2017 г.
Australia / Brazil / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Italy / Romania / Russian Federation / Senegal / Slovakia / Switzerland / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States