СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМИ В АРАБСКИ РЪКОПИСИ ОТ ФОНДА НА НБКМ


Анка Стоилова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


208 изтегляния от 19.10.2017 г.
Asia/Pacific Region / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Kazakhstan / Macedonia / Poland / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States