СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

БОЛГАРСЬКА ГІДРОНІМІЯ НИЖНЬОЇ НАДДНІСТРЯНЩИНИ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ)


Святослав Вербич

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


188 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States