СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

БОЛГАРСЬКА ГІДРОНІМІЯ НИЖНЬОЇ НАДДНІСТРЯНЩИНИ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ)


Святослав Вербич

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


26 изтегляния от 19.10.2017 г.
France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States