СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

БОЛГАРСЬКА ГІДРОНІМІЯ НИЖНЬОЇ НАДДНІСТРЯНЩИНИ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ)


Святослав Вербич

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


6 изтегляния от 19.10.2017 г.
Germany / United Kingdom / United States