СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Болгарська гідронімія нижньої наддністрянщини і прилеглих територій (структурно-семантичний аспект)


Святослав Вербич

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


229 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States