СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Историческая топонимия провинции европа. Этимилогия и типография


Александр Шапошников

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


199 изтегляния от 19.10.2017 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Macedonia / Russian Federation / Senegal / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States / Uzbekistan