СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Соматизмът череп в българската народна географска терминология и топонимия


Боряна Емилиянова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


240 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Netherlands / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States