СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

СОМАТИЗМЪТ ЧЕРЕП В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ГЕОГРАФСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТОПОНИМИЯ


Боряна Емилиянова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


143 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States