СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

ФАМИЛНИТЕ ИМЕНА НА БЪЛГАРИТЕ – ОТРАЖЕНИЕ НА ИСТОРИЯТА НА ЕЗИКА И ЖИВОТА НА НАРОДА НИ


Марияна Парзулова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


163 изтегляния от 18.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Slovakia / Ukraine / United Kingdom / United States