СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

За етимологията на няколко изчезнали еклезионима


Хасан Якуб Хасан

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


268 изтегляния от 19.10.2017 г.
Austria / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Guadeloupe / Moldova, Republic of / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States