СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Κνpιoξ и неговите еквиваленти като означение за Бог в елинистическо-римското обкръжение на християнството


Ева Ковачева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


192 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States