СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Имена онежских былин и “Калевалы” как источники изучения истории языка и этнической культуры


Валентина Байкова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


318 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Finland / France / Germany / Kazakhstan / Lithuania / Netherlands / Norway / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States