СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

ИМЕНА ОНЕЖСКИХ БЫЛИН И «КАЛЕВАЛЫ» КАК ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ЯЗЫКА И ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ


Валентина Байкова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


246 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Finland / France / Germany / Kazakhstan / Netherlands / Norway / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States