СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Агроними в българската топонимия на Бесарабия, мотивирани от имена на сортове лозя


Васил Кондов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


189 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States