СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

АГРОНИМИ В БЪЛГАРСКАТА ТОПОНИМИЯ НА БЕСАРАБИЯ, МОТИВИРАНИ ОТ ИМЕНА НА СОРТОВЕ ЛОЗЯ


Васил Кондов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


44 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / France / Germany / Russian Federation / United Kingdom / United States