СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Евгений С. Отин, Гидронимия Дона. Том 1. Верхний и Средний Дон. – Юго-Восток. Донецк, 2011, 574 с.; Том 2. Нижний Дон. – Юго-Восток. Донецк, 2012, 792 с.


Людвиг Селимски

Резюме:

РЕЦЕНЗИЯ

Ключови думи:


Изтегляне


11 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Germany / United Kingdom / United States