СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Марияна Парзулова, Тодор Балкански. Именуването на българите през ХХ–ХХІ век. Енциклопедичен справочник, Велико Търново, изд. “Знак’94”, 2013 г., 150 стр.


Рада Левкова

Резюме:

РЕЦЕНЗИЯ

Ключови думи:


Изтегляне


191 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Russian Federation / Senegal / Slovakia / Ukraine / United Kingdom / United States