СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Марияна Парзулова, Именуването на българите. Енциклопедия. Бургас, изд. “Димант”, 2010


Нено Неделчев

Резюме:

РЕЦЕНЗИЯ

Ключови думи:


Изтегляне


104 изтегляния от 19.10.2017 г.
Belgium / Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Italy / Russian Federation / Slovakia / United Kingdom / United States / Uzbekistan