СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Марияна Парзулова, Именуването на българите. Енциклопедия. Бургас, изд. “Димант”, 2010


Нено Неделчев

Резюме:

РЕЦЕНЗИЯ

Ключови думи:


Изтегляне


54 изтегляния от 19.10.2017 г.
Belgium / Bulgaria / France / Germany / Russian Federation / Slovakia / United States