СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Марияна Парзулова, Именуването на българите. Енциклопедия. Бургас, изд. “Димант”, 2010


Нено Неделчев

Резюме:

РЕЦЕНЗИЯ

Ключови думи:


Изтегляне


264 изтегляния от 19.10.2017 г.
Belgium / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Italy / Poland / Russian Federation / Senegal / Slovakia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States / Uzbekistan