СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Анна Михина, Антропонимия болгарской диаспоры Северного Приазовья, Велико Търново, изд. на ВТУ, 2014, 607 с.


Рада Левкова

Резюме:

РЕЦЕНЗИЯ

Ключови думи:


Изтегляне


168 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States