СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Речник на народните географски термини в румънския език Г. Болокан, Е. Шодолеску Силвестру , Ю. Бурч, Й. Тома// Dicþionarul entopic al limbii române Gh. Bolocan, E. Šodolescu Silvestru, I. Burci, I. Toma


Боряна Емилиянова

Резюме:

РЕЦЕНЗИЯ

Ключови думи:


Изтегляне


229 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States