СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

ИМЕНУВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО В ПЕРИОДА ХІХ В. – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ В.


Румен Петков

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


74 изтегляния от 18.10.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Spain / United Kingdom / United States