СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

ИМЕНУВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО В ПЕРИОДА ХІХ В. – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ В.


Румен Петков

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


202 изтегляния от 18.10.2017 г.
NA / Austria / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Finland / France / Germany / Norway / Russian Federation / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States