СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Именуването на българите в административното право в периода ХІХ в. – първата половина на ХХ в.


Румен Петков

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


350 изтегляния от 18.10.2017 г.
NA / Austria / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Finland / France / Germany / Greece / Macedonia / Netherlands / Norway / Russian Federation / Senegal / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States