СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семантика и структура на събитието в българските ранновъзрожденски повести


Автори:
Мила Кръстева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


127 изтегляния от 12.1.2018 г.