Научно съобщение: Съчетанията аа, ее, оо, уу, ии във вокалната система Калчевския говор (Бесарабия)


Светлана Топалова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


145 изтегляния от 12.1.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Norway / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States