СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Съчетанията аа, ее, оо, уу, ии във вокалната система Калчевския говор (Бесарабия)


Автори:
Светлана Топалова

Страници: 100-104

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


230 изтегляния от 12.1.2018 г.