Величието и падението на познанието


Николай Звезданов

Резюме:

Лермонтовият „Герой на нашето време“ интригува до днес с точния анализ на вътрешните драми у модерния човек. Историята на Григорий Александрович Печорин е историята на самоизграждащия се човек, на самотния страдалец и на гордия скиталец в света. Рефлексията на Печорин не е благодат, а проклятие над личността, осъзнаващата своята умна ненужност. Скуката е метонимия за безизходицата на душата в света на меркантилизма.

Ключови думи:

„Герой на нашето време“, Печорин, скука, модерност

Изтегляне


317 изтегляния от 29.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Japan / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States