СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Десета международна научна конференция по устна комуникация


Автори:
Анелия Петкова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


249 изтегляния от 22.11.2016 г.