Как Европа чете Шекспировите “Сонети”: Проблеми на превода


Александър Шурбанов

Резюме:

Статията предлага цялостен критически преглед на превода на Шекспировите „Сонети“ на други европейски езици, включително и на български. Проблемите на превода се разглеждат в три големи групи: 1. проблеми, дължащи се на прозодични разлики между английския и другите езици; 2. проблеми, дължащи се на различия между английската и другите поетични традиции; 3. проблеми, дължащи се на спецификата на Шекспировата поетика. В следващите две части на статията се обсъждат основни преводачески стратегии и тенденциите в историческото развитие на европейския превод на „Сонетите“.

Ключови думи:

Шекспир, сонети, превод, рецепция, Европа

Изтегляне


633 изтегляния от 21.11.2016 г.
NA / Asia/Pacific Region / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Europe / France / Germany / Greece / Italy / Korea, Republic of / Malta / Netherlands / Romania / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States / Uzbekistan