СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дискусионни аспекти на теорията за ориентализма на Едуард Саид


Автори:
Павел Петков

Страници: 241-248

Резюме:

През последните десетилетия една от доминиращите теории в имагологичните изследвания на репрезентациите на Изтока е тази на Едуард Саид. Макар неговият критически модел да е отдавна приет, той не бива да се прилага безкритично – както заради огромното многообразие на текстовете, в които става дума за Ориента, така и поради наличието на спорни елементи в теоретичната постановка. Статията разглежда някои от тези елементи, като се спира на отсъствието на определени ориенталистични изследователски традиции в модела на Саид и на неговата теза, че всичко, което хората могат да опознаят, е всъщност конструирано в собственото им съзнание.


Ключови думи:

Саид, имагология, ориентализъм, репрезентации, Изток

Изтегляне


49 изтегляния от 24.12.2019 г.