СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За етимологията на две български диалектни думи


Автори:
Виктор П. Шулгач

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


141 изтегляния от 12.1.2018 г.