Състояние и развитие на макроикономическите показатели „Застрахователно проникване“ и „Застрахователна плътност“ в България (1997–2016)


Милен Митков

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


145 изтегляния от 17.7.2018 г.
Asia/Pacific Region / Australia / Bulgaria / Germany / India / Ireland / Malaysia / Poland / Russian Federation / Senegal / Singapore / Ukraine / United Kingdom / United States