Оценяване на пазарния риск чрез методологията „Стойност под риск” (VaR) – особености и приложение


Сергей Радуканов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


468 изтегляния от 23.12.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Cyprus / Europe / France / Germany / Malaysia / Morocco / Romania / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States