Оценяване на пазарния риск чрез методологията „Стойност под риск” (VaR) – особености и приложение


Сергей Радуканов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


16 изтегляния от 23.12.2017 г.
Bulgaria / Germany / United States