На границата между – на границата на дискурса. Трансмедия практики в полето на абстрактната геометрия


Мачей Зданович

Резюме:

В статията са разгледани примери за артистични реализации, в които авторът вижда преследването на широко третирани опити за визуализиране на информация, получена от други области на изкуството или човешката дейност. Често това визуализиране включва използването на други видове медии, популярни средства за комуникация и цифрови медии. В тях изображението се превръща в паралелен носител на вече трансформираните данни. В тази връзка изкуството на дискурсивната геометрия се вписва в колективен ритуал на потребление на съдържание и е проява на механизми, характерни за съвременните общества. Езикът на геометрията, по-рано свързван с трансцендентната структура на реалността и считан за израз на борба за утопични концепции, перфектна визия за световния и обществения ред, сега е инструмент за диагностика и представя фиаското на модернизма

Ключови думи:

трансмедия, мултимедия, дискурс, абстрактна геометрия, цифрови медии, трансформирани изображения.

Изтегляне


272 изтегляния от 28.5.2018 г.
Brazil / Bulgaria / Canada / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Korea, Republic of / Poland / Russian Federation / Senegal / Spain / Thailand / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States / Vietnam