СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1993 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 377 от 1.2.2018 г.)

Увод
Марин Люлюшев
(изтегляния 226 от 1.2.2018 г.)

Ефективност на обучението - същност и критерии
Бончо Господинов
(изтегляния 1837 от 1.2.2018 г.)

Формиране на самооценката в юношеската възраст
Иван Карагьозов
(изтегляния 2462 от 1.2.2018 г.)

Към проблема за изобразителния език на детската рисунка
Мариана Мойнова
(изтегляния 404 от 1.2.2018 г.)

За разликата между душата и духа
Димитър Василев
(изтегляния 249 от 1.2.2018 г.)

Педагогическата реализация като ценност
Живко Карапенчев
(изтегляния 338 от 1.2.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 312 от 1.2.2018 г.)

Преподаването като изкуство и наука
Мерили Розбърг
(изтегляния 556 от 1.2.2018 г.)

Хроника
Веселина Петрова
(изтегляния 211 от 1.2.2018 г.)

Годишнини и юбилеи
(изтегляния 303 от 1.2.2018 г.)