СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2002 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 304 от 7.11.2017 г.)

Бедността в семейството и общуването "родители - деца"
Розалия Кузманова-Карталова
(изтегляния 273 от 7.11.2017 г.)

Някои съвременни теории за кооперативното обучение
Антония Кръстева
(изтегляния 745 от 7.11.2017 г.)

Последствия от нарушаването на семейните взаимоотношения
Венка Кутева-Цветкова
(изтегляния 1182 от 7.11.2017 г.)

Някои приложения на масиви от указатели
Елка Иванова
(изтегляния 454 от 7.11.2017 г.)

Методът Франческо Сфилио в полемиките около него
Божанка Моцинова
(изтегляния 405 от 7.11.2017 г.)

Туризмът, природата и духовно-естетическото възпитание на студентите
Цветанка Дилова-Нейкова
(изтегляния 271 от 7.11.2017 г.)

Образователни стратегии в ранна детска възраст
Пенка Тодорова
(изтегляния 816 от 7.11.2017 г.)

Влияние на умората при плуване върху някои психически показатели
Цветанка Дилова-Нейкова
(изтегляния 305 от 7.11.2017 г.)