СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2002 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 298 от 7.11.2017 г.)

Проф. дпн Марин Люлюшев - ученият и педагогът
Стоян Долапчиев
(изтегляния 294 от 7.11.2017 г.)

Перманентно образование - същност, проблеми, перспективи
Живко Карапенчев
(изтегляния 568 от 7.11.2017 г.)

Училището и непрекъснатото образование в информационния век
Маргарита Кемалова
(изтегляния 261 от 7.11.2017 г.)

Екологичното възпитание по роден край в първи клас
Анелия Тодорова
(изтегляния 1085 от 7.11.2017 г.)

Физическите упражнения в човешката онтогенеза
Христо Диманов
(изтегляния 392 от 7.11.2017 г.)

Любен Каравелов за непрекъснатото образование
Виолета Атанасова
(изтегляния 417 от 7.11.2017 г.)

Димитър Кацаров и идеята за непрекъснатото образование
Венка Кутева-Цветкова
(изтегляния 409 от 7.11.2017 г.)

Проблеми на образованието на старите хора
Иван Иванов
(изтегляния 250 от 7.11.2017 г.)

Текстовите задачи в обучението по математика в началните класове
Маргарита Върбанова
(изтегляния 5217 от 7.11.2017 г.)

Формулиране на морални ценности у учениците от 7-ми клас
Боянка Димитрова
(изтегляния 239 от 7.11.2017 г.)

Обучение по физика и формирането на научен светоглед
Агрипина Георгиева
(изтегляния 454 от 7.11.2017 г.)

Разкази от класната стая "В търсене на Колумб"
Петя Събева
(изтегляния 223 от 7.11.2017 г.)

За толерантност и диалог в педагогическото пространство
Петя Конакчиева
(изтегляния 210 от 7.11.2017 г.)

Непрекъснатото образование - реалност и необходимост
Димитър Павлов Илиана Петкова
(изтегляния 199 от 7.11.2017 г.)

Към въпроса за професионалните роли на учителя
Сийка Попова
(изтегляния 230 от 7.11.2017 г.)

Програма "стъпка по стъпка" - образование на XXI век
Радка Пенева Десислава Дянкова
(изтегляния 787 от 7.11.2017 г.)

Перманентното образование - проблеми и решения
Янка Тоцева
(изтегляния 265 от 7.11.2017 г.)