СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2003 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 273 от 27.7.2017 г.)

Децата на улицата
Розалия Кузманова-Карталова
(изтегляния 1593 от 27.7.2017 г.)

Особености на процеса на семейното възпитание
Венка Кутева-Цветкова
(изтегляния 11716 от 27.7.2017 г.)

Маркетинг на обучението и новите информационни технологии
Антония Пушкарова
(изтегляния 366 от 27.7.2017 г.)

Логика за най-малките
Дарина Гълъбова
(изтегляния 9111 от 27.7.2017 г.)

Педагогически основи на конструктивната игра
Радка Гайдова
(изтегляния 7627 от 27.7.2017 г.)

Някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език
Даниела Йорданова Мариана Мандева
(изтегляния 395 от 27.7.2017 г.)

Нравствеността – начин на живот
Антония Кръстева
(изтегляния 7776 от 27.7.2017 г.)

Наталья Морева – “Тренинг педагогического общения”
Живко Карапенчев Антония Кръстева
(изтегляния 292 от 27.7.2017 г.)

Към една нова педагогика чрез идеите на С. Л. Рубинщайн
Живко Карапенчев Мариана Няголова
(изтегляния 452 от 27.7.2017 г.)

За автора на най-тържествената българска песен
Илияна Николова
(изтегляния 339 от 27.7.2017 г.)