СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2004 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 259 от 27.7.2017 г.)

Трудности при усвояването на мъжката и женската роля (теоретични аспекти)
Христо Илиев Венка Кутева-Цветкова
(изтегляния 1517 от 27.7.2017 г.)

Теорията за резилианса в социално-педагогическата практика
Красимира Петрова
(изтегляния 1238 от 27.7.2017 г.)

Аутистични нарушения при децата
Милена Моцинова-Бръчкова
(изтегляния 5809 от 27.7.2017 г.)

Методически подходи за преподаване на гръцкия език като втори чужд език
Константинос Кондояннидис
(изтегляния 512 от 27.7.2017 г.)

Честит юбилей! Да бъдем като нея
Марга Георгиева
(изтегляния 257 от 27.7.2017 г.)

Честит юбилей на моята рецензентка
Дарина Гълъбова
(изтегляния 250 от 27.7.2017 г.)

Всеотдаен учен и педагог
Рени Христова
(изтегляния 288 от 27.7.2017 г.)

Честит творчески юбилей!
Мариана Дамянова
(изтегляния 263 от 27.7.2017 г.)